Kodukord

Teenuse sisu

Hind sisaldab stuudio renti ja rekvisiite kohapeal.

Fotograafi teenused ei kuulu hinna sisse.

Broneerimise ajareeglid

Broneerida saab stuudioaegu vahemikus 9.00 – 22.00.

Vajadusel ja eraldi kokkuleppel on võimalik kasutada stuudiot ka muudel aegadel.

Minimaalne stuudio rentimise aeg on 1 tund.

Stuudio tuleb vabastada õigeaegselt, et järgmine klient saaks kasutada stuudiot temale broneeritud ajal.

Kui stuudiot ei vabastata õigeaegselt, siis on Stuudiol võimalik määrata trahv ning küsida kompensatsiooni kodukorra reeglite rikkumise eest.

Broneerija vastutus

Stuudio broneerimisel vastutab broneerija kõigi stuudios viibivate isikute eest ja jälgib käitumise vastavust stuudio reeglitega. Lapsevanemad vastutavad oma laste turvalisuse eest ise. Stuudio ei vastuta sessiooni käigus saadud traumade ega terviserikete eest.

Lemmikloomad on stuudios lubatud.

Toit ja karastusjoogid jäägu ainult eesruumi. Suures ruumis on lubatud ainult vesi.

Stuudios ei ole lubatud suitsetamine, alkoholi ja uimastite tarvitamine, joobes viibimine ning samuti kõikvõimalikud tegevused, mis kahjustavad stuudio vara ja ei ole kooskõlas seadustega.

Kõiki stuudios asuvaid rekvisiite ja tehnikat tohib kasutada. Stuudio inventari rikkumise ja stuudio olukorra kahjustamise korral vastutab selle eest broneeringu tegija materiaalselt. Kõik rekvisiidid tuleb pärast kasutamist oma algsele kohale paigutada.

Kõikidel juhtudel, kus kasutatakse materjale, mis võivad stuudio olukorda kahjustada või milliste koristamine hiljem on raskendatud, tuleb enne enne stuudio kasutamist kokku leppida.

Broneerijad on kohustatud kaasa võtma enda tekitatud prügi ja kõik muud asjad, mis nad stuudiosse on toonud.

Materjalide tootmine

Stuudios on keelatud toota materjali, mille sisuks on vägivald, propaganda, pornograafia, vähemuste ja rassiline diskrimineerimine. Isikuid, kes seda rikuvad, ei lasta edaspidi stuudio ruumidesse.

Üldised reeglid

Stuudio24 kodukord näeb ette, et meie juurde välisjalatsites külastajaid ei lubata. Stuudio eesruumist leiavad külastajad endale sobiva suurusega puhtad sussid ning loomulikult on lubatud ka omade vahetusjalatsite kaasa võtmine.

Stuudio ei vastuta järelevalveta jäetud ja kaotsi läinud isiklike asjade eest.

Kehtestatud korra rikkumisel ei tagastata kasutamata jäänud broneeringuid.

Stuudio rendilevõtmisel nõustuvad stuudio kasutajad stuudio reeglitega. Reeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest.