Müügitingimused

Müügilepingu kehtivus

Stuudio24.ee (edaspidi stuudio) omanik on Mari OÜ (registrikood 11220880), asukohaga Pärnu mnt 154, 11317 Tallinn, Harjumaa.

Müügitingimused kehtivad stuudio broneerimisel.

Stuudio broneerimine

Broneerida saab stuudioaegu vahemikus 9.00 – 22.00.

Minimaalselt saab stuudiot broneerida üheks tunniks.

Vajadusel ja eraldi kokkuleppel on võimalik kasutada stuudiot ka muudel aegadel.

Stuudiot saab broneerida online-kalendri abil, emaili teel või helistades telefonile 5850 8585. Broneerides tuleb valida sobiv kuupäev ja kellaaja(d).

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse
ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu.

Leping jõustub ja broneering loetakse kinnitatuks alates tasumisele kuuluva summa laekumisest stuudio24.ee arvelduskontole.

Arve tasumisel kinnitab klient, et on eelnevalt tutvunud Stuudio broneerimistingimustega ning Stuudio kodukorra reeglitega.

Stuudio hind

Fotograafi teenused ei kuulu hinna sisse.

Hind sisaldab stuudio renti ja rekvisiite kohapeal.

Stuudio broneerimise hinda arvestatakse tunni kaupa.

Broneerimise eest maksmisel arveldatakse eurodes.

Hind argipäeviti (E-R):
kell 09:00-22:00 – 40€ / tund

Hind nädalavahetusel (L-P):
kell 09:00-22:00 – 45€ / tund

Soodustus
Kahe või enama tunni broneerimisel rakendub 5€ soodustus iga broneeritud tunni kohta.

Broneeringu tühistamine

Broneeringu aja saab tühistada ja selle asemele saab broneerida uue aja. Broneeringu tühistamiseks tuleb sellest hiljemalt 3 päeva (72h) enne broneeritud aja algust teada anda mailiaadressil või telefonil 5850 8585.

Kasutamata jäänud broneeritud aega ei kompenseerita.

Kui stuudio24.ee broneeringut ei ole võimalik täita, teavitatakse sellest broneerijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Makse tagastamise korral tagastatakse raha samale pangakontole.

Stuudio kodukord

Stuudio tuleb vabastada õigeaegselt, et järgmine klient saaks kasutada stuudiot temale broneeritud ajal.

Kui stuudiot ei vabastata õigeaegselt, siis on Stuudiol võimalik määrata trahv ning küsida kompensatsiooni kodukorra reeglite rikkumise eest.

Stuudio broneerimisel vastutab broneerija kõigi stuudios viibivate isikute eest ja jälgib käitumise vastavust stuudio reeglitega. Lapsevanemad vastutavad oma laste turvalisuse eest ise. Stuudio ei vastuta sessiooni käigus saadud traumade ega terviserikete eest.

Lemmikloomad on stuudios lubatud.

Kõiki stuudios asuvaid rekvisiite ja tehnikat tohib kasutada. Stuudio inventari rikkumise ja stuudio olukorra kahjustamise korral vastutab selle eest broneeringu tegija materiaalselt. Kõik rekvisiidid tuleb pärast kasutamist oma algsele kohale paigutada.

Kõikidel juhtudel, kus kasutatakse materjale, mis võivad stuudio olukorda kahjustada või milliste koristamine hiljem on raskendatud, tuleb enne enne stuudio kasutamist kokku leppida.

Toit ja karastusjoogid jäägu ainult eesruumi. Suures ruumis on lubatud ainult vesi.

Stuudios ei ole lubatud suitsetamine, alkoholi ja uimastite tarvitamine, joobes viibimine ning samuti kõikvõimalikud tegevused, mis kahjustavad stuudio vara ja ei ole kooskõlas seadustega.

Stuudios on keelatud toota materjali, mille sisuks on vägivald, propaganda, pornograafia, vähemuste ja rassiline diskrimineerimine. Isikuid, kes seda rikuvad, ei lasta edaspidi stuudio ruumidesse.

Broneerijad on kohustatud kaasa võtma enda tekitatud prügi ja kõik muud asjad, mis nad stuudiosse on toonud.

Stuudio ei vastuta järelevalveta jäetud ja kaotsi läinud isiklike asjade eest.

Kehtestatud korra rikkumisel ei tagastata kasutamata jäänud broneeringuid.

Stuudio rendilevõtmisel nõustuvad stuudio kasutajad stuudio reeglitega. Reeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Pretensiooni esitamise õigus

Stuudio24.ee vastutab broneeritud stuudio lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba stuudio üleandmise hetkel.

Broneerijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda koheselt stuudio24.ee poole, saates
e-kirja aadressile või helistada telefonil: 5850 8585.

Kui stuudiol on puudused, mille eest stuudio24.ee vastutab, parandab stuudio24.ee puudused koheselt või pakub broneerimiseks uue aja.

Stuudio24.ee vastab broneerija kirjalikult esitatud kaebusele 7 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Stuudio24.ee kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks.

Stuudio24.ee saadab broneerijale uudiskirju ning pakkumisi broneerija e-maili aadressile ainult juhul, kui broneerija on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Broneerijal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Mari OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Mari OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Vaidluste lahendamine

Kui broneerijal on stuudio24.ee osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile või helistada telefonil: 5850 8585

Kui broneerija ja stuudio24.ee ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on broneerijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada broneerija ja stuudio24.ee vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Broneerija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Broneerija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.